Een dataroom organiseren: een gemeenschappelijke structuur en de verschil tussen de fysieke en virtuele documentstroom | What is a data room

Virtuele dataruimten worden voor veel doeleinden gebruikt, maar advocaten komen ze meestal tegen in zakelijke financieringen plus fusies en overnames. “Een bedrijf voorbereiden op beslist financiering of verkoop” bespreekt in de juli-editie van NW Lawyer een paar redenen de reden waarom bedrijfsjuristen en externe bedrijfsadvocaten moeten leren hoe dezelfde dataroom moet worden opgezet. Het onderstaande materiaal behandelt enkele extra gedachten over het organiseren van dezelfde dataroom. Alhoewel het organiseren van beslist dataroom essentieel dat jullie de bedrijfsmodus van een bedrijf begrijpt. De industrie, structuur en wettelijke en regelgevende omgeving, de volgende sjabloon zijn waarschijnlijk beslist goed startpunt voor het meeste bedrijven:

  • Zoals elk type archiefsysteem, dienen een dataroom georganiseerd word in rijen mappen die gebruikers logisch leiden volgens de informatie die ze nodig beschikken over.
  • Mappen op de hoogste niveau. De belangrijkste stap zijn het instellen van het mappen op het opperste niveau met een bedrijf. In het bovenstaande voorbeeld zijn dat: Contracten; Ondernemingsbestuur; Claims, geschillen en geschillen; Financiën; Overheid en regelgeving; Personeelszaken; Intellectueel eigendom; Marketing, merk en product; Techniek.
  • Welke categorieën en termen eveneens worden gedragen, dit dienen een vrij klein aantal intuïtieve, algemene mappen bestaan die samen het hele bedrijf bestrijken.
  • Bij elke laag in de dataroom is het handig vanwege het aantal mappen beperkt te houden zodat alle mappen in een laag vluchtig tegelijk kunnen worden bekeken, zelfs wanneer dat betekent dat twee of drie losjes gerelateerde items in één map worden vermeld, zoals ‘Claims, geschillen’ en procederen.”

vdr data room

Er is geen enkele juiste manier om een dataroom bij organiseren. Start met dezelfde sjabloon zoals hierboven en pas het mappenstelsel met de dataroom aan een omstandigheden met het handelsbedrijf aan. Indien de advocaten, investeringsbankiers plus anderen die aan beslist deal werken niet dikwijls vragen hebben over waar ze zaken kunnen treffen, werkt de. Het wegbrengen van de transactieproces aan zowel het acquirer indien de target omvat actieve betrokkenheid met het bedrijfsvoering en een dealteams gedurende alle stadia van beslist fusies vdr en overnames, bijvoorbeeld uiteengezet in Tabel 2. Dealteams met beide kanten bestaan uit bedrijfsmanagers die ervaring hebben met fusies en overnames of soortgelijke deals. plus adviseurs aan verschillende vakgebieden. Dergelijke adviseurs kunnen intern of extern worden aangeworven of uitbesteed. Gewoonlijk is onafhankelijke financiële, boekhoudkundige en juridische adviseurs betrokken, bijvoorbeeld het advies van investeringsbanken, adviesbureaus, accountants en advocatenkantoren die significante fusies plus overnames verrichten. In toenemende mate belanden dergelijke externe adviseurs vertrouwd met de voordelen met virtuele dataruimten en zijn zij promotors voor het vervangen van PDR’s sedert VDR’s. Na het onderzoeken van het voordelen en problemen met betrekking tot het gebruiken van virtuele dataruimen aangaande fusies en overnames, treffen we onze conclusie dat onze conclusie het best als contingent kan worden omschreven. Wanneer een potentiële VDR-gebruiker vroeg of u gebruiken van een VDR als tool voor de dataroom nuttig was boven het verkoopproces, zou ons antwoord van veel factoren afhangen. Men zou zichzelf kunnen afvragen waarom een traditionele, slechter geworden bruikbare en nog veelvuldigere PDR niet categorisch indien superieur wordt uitgesproken plus daarom wanneer standaard voordat dataruimten ben ingesteld. Daarginds zijn verschillende antwoorden, echter fundamenteel voor een VDR is datgene de essentie van due diligence – in essentie om stukken te onderzoeken – niets wordt gewijzigd door het gebruik ervan. Hoewel een VDR in vaak opzichten beter en economischer is dan een PDR, is de fundamentele doel ervan onveranderd in vergelijking met PDR. VDR’s, in deze zin zeer vergelijkbaar met PDR’s, hebben PDR’s niet met de ene dag op de andere vervangen, ofschoon de baten van migratie naar nieuwe technologie zijn erkend. Ofschoon er realistische beveiligingsproblemen zijn met VDR’s, zijn veel andere waargenomen problemen de gevolg betreffende onwetendheid, eerder realiteit. Het risico datgene een VDR wordt gehackt, is onder andere niet hoger dan u risico datgene een PDR wordt ingebroken. Daarom, als de hierboven geschetste risico’s gedeeltelijk sedert de verkoper worden beheerd, wat boven grote mate kan belanden gedaan, en als het om financieel aanvaardbare risico’s gaat, zijn een VDR een tamelijk veilig en zeer gunstig hulpmiddel om te benutten bij het verkoop betreffende zijn bedrijf.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares